Visual Basic for Applications (VBA)

Jazyk VBA

  • Editor VBA v Excelu
  • Prvky jazyka (proměné, cykly, podmíněný příkaz, procedury)
  • Objektový model VBA
2 hodiny

Formuláře grafického rozhraní

  • Prvky formulářů a jejich vlastnosti
  • Událostní procedury
2 hodiny