Makra

Makra v MS Excel

  • Záznam a správa maker v aplikaci MS Excel
  • Analýza zaznamenaného makra a jeho úprava
  • Absolutní a relativní adresování
  • Způsoby spouštění maker, přiřazení makra objektu (tlačítku, ...)
  • InputBox, MsgBox – základní procedury pro vstup a výstup dat
  • Sdílení maker
6 hodin