Visual Basic for Applications (VBA)

Jazyk VBA

 • Editor VBA v Excelu
 • Nahrávání maker a jejich úprava
 • Prvky jazyka (proměné, cykly, podmíněný příkaz, procedury, funkce)
 • Objekt Range
 • Objektový model VBA
 • Kolekce
 • Práce s listy, práce se sešity
 • Spouštení maker
18 hodin

Formuláře grafického rozhraní

 • Vytvoření formuláře
 • Prvky formulářů a jejich vlastnosti
 • Událostní procedury prvků formulářů
6 hodin