Jazyk HTML a CSS

Základy jazyka HTML

 • Struktura html Kódu. Formátován stránky, písma, odstavce
 • Hypertextové odkazy
 • Číslované a nečíslované seznamy
 • Obrázky
 • Tabulky
8 hodin

CSS – úvod do kaskádových stylů

 • Možnosti formátování pomocí kaskádových stylů
 • Tabulka stylů
 • Formátování písma
 • Formátování bloků stránky
 • Pozicování prvků
 • Selektory
 • Dědičnost
12 hodin