MS Word

Prostředí MS Word 2019, 2016, 2013, popř. 2010

Karty, skupiny, příkazy, panel rychlého přístupu. Možnosti nastavení prostředí MS Word. Klávesové zkratky. Přidání příkazu do panelu rychlého přístupu. Vytvoření nové karty a skupiny příkazů.

1 hodina

Základy psaní a zpracování textu

Pravidla pro psaní textu v textových editorech, vzhled dokumentu, změna vlastností písma, odstavce, stránky. Kopírování textu a možnosti jeho vložení. Možnosti uložení dokumentu.

3 hodiny

Pokročilá práces textem

Tabulátory, psaní do sloupců. Převod textu na tabulku a naopak. Číslované seznamy a odrážky, změna nastavení.

3 hodiny

Zpracování dlouhých dokumentů

Používání stylů, výhody jejich použití. Typy stylů, vytvoření nových stylů, řízení toku textu. Obsah dokumentu. Práce v zobrazení osnova. Složení dokumentuz dílčích dokumentů.

3 hodiny

Vzhled stránky a tisk

Záhlaví a zápatí dokumentu. Číslování stránek. Oddíly. Titulní stránka. Možnosti tisku.

2 hodiny

Jak psát správně interpunkční znaménka, pomlčku, spojovník, zkratky, tituly, čísla

Každýz nás se snaží, aby text, který prezentuje neobsahoval gramatické a pravopisné chyby. Ne všichni se však zamýšlí nad tím, jak správně text upravit typograficky, tedy aby byl „vysázen” bez chyb v umístění interpunkčních znamének, bez chyb v napsaných titulech a zkratkách, aby čísla byla včleněna do textu správným způsobem. Tyto a další pravidla obsahuje ČSN 01 6910 – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, se kterou Vás v kurzu seznámíme.

2 hodiny

Hromadná korespondence

Možnosti hromadné korespondence – dopisy, e-maily, štítky. Různé možnosti zdrojů dat pro personalizaci dokumentů. Vytvoření a úprava dokumentu hromadné korespondence, vkládání slučovacích polí, pravidla pro modifikování slučovacích polí. Sloučení dokumentu a jeho úprava.

4 hodiny

Objekty v MS Word

Vložení obrázku, organizačního diagramu, WordArtu, geometrických tvarů. Změna vlastností těchto objektů.

2 hodiny

Tabulky

Možností vložení tabulek a změna jejich vlastností. Jednoduché výpočty v tabulce. Převod textu zarovnaného pomocí tabulátorů na tabulku a naopak. Tabulky v Excelu a jejich zobrazení ve Wordu.

2 hodiny

Revize dokumentu a automatický text

Kontrola pravopisu. Nastavení automatických oprav. Vložení automatického textu. Komentáře. Sledování změn.

2 hodiny

Další

Další témata dle přání zákazníka.