Úprava textu

ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem

  • Psaní interpunkčních znamének (tečka, čárka, vykřičník, otazník, závorky, uvozovky)
  • Pomlčka versus spojovník
  • Čísla a text spojený s čísly
  • Tituly
  • Zkratky
  • Nedělitelná mezera
3 hodiny