Korektury textu a webových stránek

Tak jako při přímém kontaktu vypovídá o člověku jeho zjev, tak při písemném kontaktu nám o něm mnohé odhalí jim napsaný text.
Opravu pračky svěříme odborníkovi v servisu, protože ji sami opravit neumíme, se špinavým autem zajedeme do myčky, protože nám záleží na tom, jak vypadá.
Pokud chcete zlepšit svou image i v písemném projevu, nechte si provést korektury psaného textu.

Nabídka pro studenty

Nabízíme úpravu studentských (seminárních, bakalářských, diplomových) prací v tomto rozsahu:
  • Kontrola gramatiky a pravopisu
  • Kontrola stylistické správnosti
  • Formátování textu podle metodických pokynů školy a podle ČSN 01 6910
  • Úprava citací podle ČSN ISO 690