Základy programování

Základy programování v jazyce Visual Basic for Applications (VBA), Pascal, C

  • Základní programové struktury (sekvence, cykly, podmíněný příkaz)
  • Deklarace proměnných
  • Definice procedur a funkcí
8 hodin