MS Excel

Prostředí MS Excel 2019, 2016, 2013, popř. 2010

Karty, skupiny, příkazy, panel rychlého přístupu. Možnosti nastavení prostředí MS Excel. Klávesové zkratky. Přidání příkazu do panelu rychlého přístupu. Vytvoření nové karty a skupiny příkazů. Základní operace s buňkami, listy.

2 hodiny

Vychytávky a drobnosti, které v příručkách obvykle nenajdete

Jak správně zapisovat hodnoty do buněk a jak je upravovat. Známé a méně známé klávesové zkratky. Jak se rychle pohybovat v rozsáhlých datových tabulkách. Co ještě nevíte o výběru buněk a oblastí, jejich přesunu a kopírování. Skryté možnosti výběru buněk s určitým typem hodnoty. Jak skrýt vzorce na listu. Uspořádání sešitů na obrazovce monitoru. K čemu je stavový řádek.

4 hodiny

Základy MS Excel

Zápis čísla, textu, vzorce. Jednoduché numerické výpočty. Číselné posloupnosti, seznamy, posloupnosti vzorců. Formát buněk (číslo, měna, text, procento, datum). Jednoduché funkce (součet, průměr, minimum, maximum). Vzhled tabulek (ohraničení a barva, písmo, sloučení buňěk, zarovnání obsahu).

4 hodiny

Kopírování a přesun dat

Kopírování a přesun pomocí myši. Možnosti vložení. Kopie formátu.

1 hodina

Vzorce a funkce, podmíněné formátování – vše, co potřebujete vědět o výpočtech v Excelu

Způsob zápisu vzorců a funkcí do buněk, odkazy na jiný list, sešit. Vnořování funkcí, dlouhé vzorce. Kopírování vzorců, fixování adresy, názvy buněk a oblastí. Analýza vzorců, hledání chyb ve vzorcích. Logické funkce. Funkce KDYŽ. Vnořené funkce KDYŽ, více podmínek pro vyhodnocení, funkce A, NEBO. Podmíněné formátování. Jednoduchá řešení – datové pruhy, ikony, úprava těchto pravidel. Vyhledávací funkce. Vlastnosti a možnosti použití funkce SVYHLEDAT. Práce s chybou #NENÍ_K_DISPOZICI. Funkce pro zpracování data. Funkce DNES pro získání aktuálního data. Počítání časových intervalů. Vytvoření data. Textové funkce. Číslo uložené jako text. Převod na velká nebo malá písmena. Získání části textu podle vytvořeného pravidla. Příklady využívající datové a textové funkce – datum narozeníz rodného čísla, přehled docházky pro každý měsíc, výpočet věkuz data narození, výpočet pracovní doby a přesčasů. Různé způsoby počítání souhrnů (součet, průměr, ...) s filtrovanými daty – podmíněný součet a počet, databázové funkce, funkce SUBTOTAL, kontingenční tabulka. Vyhledávací funkce POZVYHLEDAT, INDEX. Složitější příklady vyhledávání. Složitější příklady podmíněného formátování &ndash formátování podle vzorce. Informační funkce – zjištění typu hodnoty v buňce (chyba, text, číslo, ...). Pojmenované vzorce a vlastní funkce.

8 hodin

Datové a strukturované tabuky

Import dat. Převod textu do sloupců. Číslo zapsané jako text. Základní operace s datovou tabulkou – řazení, filtrování. Nastavení filtrů pomocí průřezů. Pokročilé možnosti filtrování – rozšířený filtr. Souhrny pomocí databázových funkcí. Duplicity. Duplicity v jednom sloupci, duplicity řádků, odebrání duplicit. Zvýraznění duplicit. Strukturované tabulky, jejich vlastnosti. Vzorce a souhrny v strukturovaných tabulkách. Odkaz na části strukturovaných tabulek.

4 hodiny

Pokročilé možnosti číselného formátování

Možnosti formátu čísla a procenta. Formáty data a času. Formáty měn. Vlastní číselné formáty.

2 hodiny

Funkce KDYŽ()

Zápis a struktura funkce. Vnořené funkce KDYŽ(). Spojení podmínek.

2 hodiny

Funkce pro zpracování data a času, textové funkce

Aktualizace data v buňce. Počet dnů mezi dvěmi daty. Počet pracovních dnů. Analýza textu v buňce. Spojování textů. Získání části textuz buňky.

3 hodiny

Grafy

Vytvoření grafuz tabulky hodnot. Změna vlastností grafu. Použití různých typů grafů. Grafy se dvěma svislými osami hodnot.

2 hodiny

Vyhledávací funkce

Funkce SVYHLEDAT(). Jiné možnosti vyhledávání hodnot.

2 hodiny

Úvod ke kontingenčním tabulkám (KT)

Příprava datové tabuky pro KT Formát KT Změna KT Výpočty v KT Přidání polí do KT Co lzde taky řešit pomocí KT

4 hodiny

Další

Další témata dle přání zákazníka. Excel je bezbřehý...