MS Excel – tabulky na míru

Nabídka

Pro vaše potřeby navrhneme tabulky v MS Excel tak, aby po zadání vstupních dat počítaly statistiky, zvýrazňovaly výjimečné hodnoty, kontrolovaly vstupní data apod.

Vaše stávající tabulky můžeme optimalizovat, doplnit o složitější vzoce, grafy, analýzu dat.

Poradíme si s porovnáním dvou tabulek, vyhledáním hodnot jedné tabulky v druhé tabulce, hledáním a zvýrazněním duplicit.

Z datových tabulek vytvoříme kontingenční tabulky pro sledování souhrnů a statistik.

Ukázky

Kliknutím na obrázek stáhnete vypracovaný příklad v MS Excel.

Statistika prodeje zboží

Klient vyplňuje tabulku prodaného stavebního materiálu. V jiné tabulce má ceny pro konkrétní měsíc v roce. Potřebuje tabulku, která bude počítat součty, popř. průměry, vyhotoví celkový přehled včetně grafu, nastíní budoucí vývoj.

Kontrola splátek

Zákazník splácí zboží po dobu 4 let, každého čtvrtroku, vždy k 15. v měsíci. Je třeba sledovat, zda zaplatil včas, popř. jak hodně se s platbou opozdil.

Prodej mléka

Zákazník potřebuje tabulku pro přehled nákupu mléka za smluvní ceny. Smluvní ceny porovnává s cenami tabulkovými a počítá úsporu.