Ceník

Realizace kurzů

 • Kurzy jsou realizovány u zákazníka.
 • Obsah a rozsah kurzu se po dohodě přizpůsobí konkrétním potřebám zákazníka.
 • Individuální kurzy jsou určeny pro 1–2 účastníky.
 • Skupinové kurzy jsou určeny pro 3–10 účastníků.

Cena

Individuální kurzy

 • První hodina: 300 Kč.
 • Každá další hodina téhož dne: 250 Kč.
 • Cestovné mimo Ostravu: 6 Kč/km.
 • Minimální délka školení jsou 2 hodiny.

Skupinové kurzy

 • Od 400 Kč/hod.
 • Cestovné mimo Ostravu: 6 Kč/km.
 • Minimální délka školení je 6 hodin.

Online kurzy

 • Od 250 Kč/hod.
 • Pro online kurz se využívá platforma Zoom.
 • Minimální délka školení jsou 2 hodiny.

Úprava tabulek

 • Od 200 Kč/hod.

Oblast školení

 • Ostrava a okolí.
 • V případě vícedenního školení je možné dohodnout i vzdálenější místo od Ostravy.

Korektury textu

 • Kontrola gramatiky, pravopisu, stylistické vhodnosti, typografická korektura podle ČSN 01 6910: 40 Kč za normostranu.
 • Formátování textu podle metodických pokynů školy a podle ČSN 01 6910 (bakalářské a diplomové práce, seminární práce apod.): 25 Kč za normostranu.
 • Úprava citací podle ČSN ISO 690: 15 Kč za citaci.
 • Normostrana je 1.800 znaků včetně mezer.