Základy jazyka PHP

  • Úvod do skriptovacích jazyků na straně serveru.
  • Spuštění PHP skriptu.
  • Jazyk PHP (proměnné, cykly, podmíněný příkaz, funkce).
  • Modifikace webové stránky pomocí PHP skriptu.
  • Formuláře na webových stránkách.
  • Odesílání dat z webové stránky a jejich zpracování PHP skriptem.
15 hodin