MS Word

Prostředí MS Word 2007 nebo 2010

Karty, skupiny, příkazy, panel rychlého přístupu. Možnosti nastavení prostředí MS Word. Klávesové zkratky. Přidání příkazu do panelu rychlého přístupu. Vytvoření nové karty a skupiny příkazů (jen verze 2010).

1 hodina

Kurz základů psaní a zpracování textu

Pravidla pro psaní textu v textových editorech, vzhled dokumentu, změna vlastností písma, odstavce, stránky. Kopírování textu a možnosti jeho vložení. Možnosti uložení dokumentu.

3 hodiny

Pokročilá práce s textem

Tabulátory, psaní do sloupců. Převod textu na tabulku a naopak. Číslované seznamy a odrážky, změna nastavení.

3 hodiny

Zpracování dlouhých dokumentů

Používání stylů, výhody jejich použití. Vkládání obrázků a jejich umístění na stránce. Záhlaví a zápatí dokumentu, číslování stránek. Obsah dokumentu. Titulní stránka. Práce v zobrazení osnova. Rozdělení dokumentu na dílčí dokumenty.

3 hodiny

Hromadná korespondence

Propojení korespondence s adresami umístěnými v jiném souboru nebo v Outlooku.

2 hodiny

Objekty v MS Word

Vložení obrázku, klipartu, organizačního diagramu, WordArtu, geometrických tvarů. Změna vlastností těchto objektů.

2 hodiny

Tabulky

Možností vložení tabulek a změna jejich vlastností. Jednoduché výpočty v tabulce. Převod textu zarovnaného pomocí tabulátorů na tabulku a naopak. Tabulky v Excelu a jejich zobrazení ve Wordu.

2 hodiny