Makra

Makra v MS Excel

  • Záznam a správa maker v aplikaci MS Excel
  • Analýza zaznamenaného makra a jeho úprava
  • Způsoby spouštění maker, přiřazení makra objektu (tlačítku, ...)
  • Základy jazyka VBA – Visual Basic for Applications (deklarace proměnných, cykly, podmíněný příkaz, procedury)
  • InputBox, MsgBox – základní procedury pro vstup a výstup dat
  • Příkazy VBA pro práci s buňkou (čtení obsahu buňky, zápis do buňky, výpočet v buňce, vyplnění oblasti hodnotami)
  • Formuláře pro zadávání dat
12 hodin