Úprava textu webové stránky

Ukázka korektury domovské stránky uživatele aukčního serveru

Následující text původní webové stránky působí, jako by ho psal cizinec, nebo člověk s nízkým vzděláním. Je plný pravopisných, gramatických, stylistických i typografických chyb. Pokud je cílem textu zaujmout potencionálního zákazníka, dostaví se zřejmě opačný účinek – ztráta důvěry v prodejce.

 

 

Původní dokument
se zvýrazněnými chybami (html)

 

 

 

Upravený dokument (html)