MS Excel

Prostředí MS Excel 2007 nebo 2010

Karty, skupiny, příkazy, panel rychlého přístupu. Možnosti nastavení prostředí MS Excel. Klávesové zkratky. Přidání příkazu do panelu rychlého přístupu. Vytvoření nové karty a skupiny příkazů (jen verze 2010).

1 hodina

Základy MS Excel

Zápis čísla, textu, vzorce. Jednoduché numerické výpočty (Excel jako kalkulačka). Číselné posloupnosti, seznamy, posloupnosti vzorců. Formát buněk (číslo, měna, text, procento, datum). Jednoduché funkce (součet, průměr, minimum, maximum, když). Vzhled tabulek (ohraničení a barva, písmo, sloučení buňěk, zarovnání obsahu).

4 hodiny

Seznamy záznamů

Seznamy záznamů a databáze. Řazení záznamů. Filtrování záznamů. Přidán záznamu. Souhrny. Podmíněné formátování. Vlastní pohledy.

3 hodiny

Grafy

Vytvoření grafu z tabulky hodnot. Změna vlastností grafu. Použití různých typů grafů. Grafy se dvěma svislými osami hodnot.

2 hodiny

Vyhledávání dat v Excelu

Vyhledávací funkce. Funkce pro práci s textem. Podmíněné formátování. Hledání duplicit.

3 hodiny

Úvod ke kontingenčním tabulkám (KT)

Příprava datové tabuky pro KT Formát KT Změna KT Výpočty v KT Přidání polí do KT Co lzde taky řešit pomocí KT

4 hodiny